Eq

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TREE OF BEAUTY

1. Η εταιρία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 144), με ΑΦΜ 094431647, της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εφεξής «η Εταιρία», διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τίτλο “Tree of beauty” για λογαριασμό της μάρκας L’Erbolario, της οποίος είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα.

2. Ο Διαγωνισμός φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://treeofbeauty.gr/. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση είναι αναρτημένοι και οι παρόντες όροι, σκοπός των οποίων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών αυτού.

3. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 6 Μαρτίου 2017 στις 12:05 μμ μέχρι και τις 13 Απριλίου 2017, στις 14:00.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» & «Generation Y - International Interactive Agency - ΣΠΑΝΙΔΗΣ-ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ O.Ε.» καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος.

5. Στην κλήρωση του Διαγωνισμού συμμετέχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Η εγκυρότητα της κάθε συμμετοχής, ορίζεται τόσο από το αν είναι σύμφωνη με τις παραγράφους των παρόντων όρων, όσο και από την ορθή και ολοκληρωμένη συμμετοχή του χρήστη, κατά τους όρους του παρόντος για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειάς του.

6. Για να μπορέσει ο χρήστης να πάρει μέρος στην κλήρωση του Διαγωνισμού, θα πρέπει στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στους παρόντες όρους, να μπει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://treeofbeauty.gr/, να κάνει login είτε με το facebook profile του, είτε με το email του και να ακολουθήσει όλα τα βήματα που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εικονική δενδροφύτευση και να του εμφανιστεί το συγχαρητήριο μήνυμα. Με την ολοκλήρωση αυτού, ο χρήστης μπαίνει αυτομάτως στην ηλεκτρονική κλήρωση.

7. Ο κάθε χρήστης μπορεί να παίξει όσες φορές επιθυμεί, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις συμμετοχές του στην ηλεκτρονική κλήρωση.

8. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού και τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στη σελίδα της L’Erbolario Greece στο facebook στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/lerbolariogr/?fref=t, ενώ θα αναρτηθούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://treeofbeauty.gr/, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα για τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες.

9. Από την ηλεκτρονική κλήρωση θα προκύψουν είκοσι τρεις (23) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν τα κάτωθι δώρα.

Τρεις (3) νικητές θα λάβουν από ένα ποδήλατο

Είκοσι (20) νικητές θα λάβουν από ένα σετ με 2 προϊόντα L’Erbolario.

10. Οι νικητές θα πρέπει να δηλώσουν την αποδοχή του δώρου τους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ενημέρωσής τους με προσωπικό μήνυμα, διαφορετικά το δώρο θα πάει σε επιλαχόντα νικητή.

11. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η Εταιρία δεν έχει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση από τον παρών Διαγωνισμό, προς τους συμμετέχοντες ή οιονδήποτε τρίτο, πέραν αυτής της παράδοσης των δώρων στους νικητές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους.

12. Τα προσωπικά στοιχεία που καλείται να συμπληρώσει ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι αληθινά, να μην προσβάλουν τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη νομοθεσία, να μην περιέχουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο ή να μειώνουν κάποια διακριτή ομάδα ή να προβάλλουν κάποιο διακριτό πρόσωπο, εταιρεία, εμπορικό σήμα.

13. Η Εταιρία έχει στη διακριτική της ευχέρεια τον αποκλεισμό όσων συμμετεχόντων υποπτεύεται πως χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για τη νίκη τους.

14. Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή και να ακυρώσει τον Διαγωνισμό.

15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων αναλυτικών όρων (ή των αλλαγών τους).

16. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης, μέσω email, νέων προωθητικών ενεργειών από την Εταιρία, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, καθώς επίσης παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς την εταιρία, να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και στάδιο της διαδικασίας, ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του και διαγραφής αυτών, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, ως ισχύει, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ως άνω εταιρεία στην διεύθυνση: Αχαρνές Αττικής (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 144).

17. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.